Ağ Ürünleri ve Çözümleri

Kurumsal Ağ Ürünleri

Kurumunuz ihtiyaç duyacağı tüm Ağ ürünleri (Switch, Access Point, Hot-Spot, Firewall, Endüstriyel Switch, Rouer, Modem, SD-Wan, MPLS VPN ve fazlası…) uzman ekiplerimizin projelendirmesi ile SHN Teknoloji’den alınır.

Açıklama

Kurumsal Ağ (Network) Ürünleri

Az sayıda kullanıcı için tasarlanmış küçük ofis uygulamalarından, binlerce uç içeren kampüs çözümlerine, yapısal kablolamadan kablosuz çözümlere kadar uzanan birçok kavramı içeren kurumsal ağ çözümlerinin, sağlıklı olarak işleyebilmesi için mühendislik standartlarına uygun olarak tasarlanıp uygulanması gerekmektedir.
Son yıllarda, gelişen teknoloji ile beraber, kurumsal alan ağ tasarımı köklü değişikliklere uğramıştır. Kurumsal alan ağları sadece bilgisayarları birbiriyle görüştürecek sistemler olmaktan çıkmış, çoklu ortam sistemlerinin (ses ve görüntü sistemleri) bilgisayar ağları üzerinden hizmet vermesine olanak sağlayan bir sistem haline dönüşmüştür.
Bunun sonucu olarak servis kalitesi (quality of service), ağ tasarımlarında mutlaka göz önüne alınması gereken bir kıstas haline gelmiştir. Servis kalitesi uygulamasıyla, ses ve görüntü içeren paketlerin ağ içindeki trafiğine öncelik tanınarak, çoklu ortam uygulamalarının ağ üzerinde, en yüksek performans ile çalışması sağlanmaktadır.
Bazı durumlarda bir kuruluş için önemli olan bir sunucudaki (server) uygulama programı için de servis kalitesi gözetilmesi istenebilir. Bu gibi durumlarda servis kalitesinin, ağ üzerindeki tüm yönlendirici (router), anahtar (switch), IP telefonu ve IP üzerinden ses (voice over IP) sistemlerini kapsayacak şekilde tasarlanıp uygulanması gerekir.
Kurumsal alan ağlarının tasarlanmasında gözden kaçmaması gereken önemli konulardan biri de ağ güvenliği kavramıdır. Tüm bilişim ağları, doğrudan veya dolaylı olarak internet ortamında bağlı durumdadırlar. Saldırılara açık bu ortamda, ağların güvenliği, güvenlik duvarı (firewall) ve alarm sistemleri (intention dedection systems) ile sağlanmaktadır.
Sağladığımız kurumsal alan ağı ürünleri;
  • Yerel Alan Ağ Ürünleri (Switch)
  • Kablosuz Alan Ağ Çözümleri (Access Point, Controller, Hot-Spot)
  • Geniş Alan Ağ Çözümleri (SD-Wan, VPN, Modem, Router)
  • Endüstriyel Alan Ağ Çözümleri (Router, Switch, Access Point)
  • Ağ Güvenliği Ürünleri (Firewall)

Çözüm Ortaklarımız

Başlık

Go to Top